ΣΤΡΩΜΑ-ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ | ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΡΙΓΑ (ΤΚΝ99)

Στρώμα – Υπόστρωμα.
Προσθήκη υφάσματος με βέλκρο. Κεφαλάρι με ρίγα.

Κατηγορία: